Scirocco Delen Eimers

Aankoop, verkoop en reproductie van Sciroccodelen

Purchase, sale and reproduction of Scirocco parts

Ankauf, Verkauf und Reproduktion von Scirocco-Teilen

In verband met vakantie zijn wij gesloten van 3 maart tot 17 april. Hierna zijn wij weer aanwezig voor vragen en of bestellingen.

Aufgrund von Feiertagen sind wir vom 3. März bis 17. April geschlossen. Danach stehen wir Ihnen wieder für Fragen und/oder Bestellungen zur Verfügung.

We are closed due to holidays from March 3rd to April 17th. After this we will be available again for questions and/or orders.

Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen, Kind regards,
Scirocco Delen Eimers

  • Scirocco Delen Eimers (SDE) is het adres voor de inkoop en verkoop van gebruikte VW Scirocco-onderdelen. SDE levert tevens onderdelen die in eigen beheer zijn gereproduceerd.
  • Scirocco Delen Eimers (SDE) is the address for the purchase and sale of used VW Scirocco parts. SDE also supplies parts that have been re-produced.
  • Scirocco Delen Eimers (SDE) ist die Adresse für den An- und Verkauf von gebrauchten VW Scirocco Teilen. SDE liefert auch intern reproduzierte Teile.